Make your own free website on Tripod.com

The Lady of the Camellias

(La Dame aux camélias)


Alexander Dumas, the son

Theater Aliki

1983Aliki Vouyiouklaki (Margarita) & George Kimoulis (Armand)Adapted by PAVLOS MATESIS


Director: MAURO BOLOGNINI

Set designer: GIORGOS PATSAS

Music : STAVROS XARHAKOS


Cast:

ALIKI VOUYIOUKLAKI

GEORGE KIMOULIS

PANOS MIHALOPOULOS

SMARO STEFANIDOU

TIMOS PERLEGAS

ANNA GERALI

VILMA KIROU

VASILIS ANDREOPOULOS